Oferta

Działka Sprzedaż: Koszalin
Typ nieruchomości Działka
Nr oferty 69031
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość Koszalin
Ulica Kaszmirowa
Powierzchnia dzialki 0.00
Liczba pokoi 0
Piętro / Ilość pięter 0 / 0
Rynek Wtórny
Balkon (Brak informacji)
Garaż
Stan techniczny
Winda
Typ budynku
Typ obiektu
Cena 222 200 PLN
Powierzchnia 2020.00 m2

Przedstawiamy Państwu atrakcyjne nieruchomości gruntowe zlokalizowane w Koszalinie przy ulicy Kaszmirowej.

Działki w ewidencji gruntów i budynków oznaczone jako:

1. 135/14 pow. 2001 m2 RIIIb i RIVa

2. 135/19 pow. 2035 m2 RIVa i RIVb

3. 135/20 pow. 2018 m2 RIVa i RIVb

4. 135/22 pow. 2321 m2 RIVa

5. 135/24 pow. 2014 m2 RIVa i RIVb

6. 135/25 pow. 2011 m2 RIIIb, RIVa i RIVb

7. 135/26 pow. 2281 m2 RIIIb i RIVa

Wszystkie działki mają dostęp do drogi miejskiej, w której położona jest sieć wodociągowa.

Wspaniale usytuowane, wśród niskiej i urokliwej zabudowy, ze świetnym dojazdem do centrum miasta.

Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczone są symbolem C-7U/MN oraz C-8U/MN.

Co do tych oznaczeń obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkania właściciela;

2) warunki urbanistyczne:

a) wolnostojące budynki,

b) wysokość budynków głównych: przy dachach płaskich nie wyżej niż 7,0 m, przy dachach stromych nie wyżej niż 9,0 m, wysokość budynków towarzyszących nie wyżej niż 6,0 m,

c) dachy płaskie, dopuszcza się dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 30°-45°,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

e) maksymalny udział wielkości powierzchni zabudowy w powierzchni działki - 30%,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - 50%;

3) ograniczenia wynikające z obecności na terenach elementarnych C-7U/MN i C-9U/MN stref WIII ograniczonej

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych zgodnie z §13 ust. 3 niniejszej uchwały;

4) ograniczenia wynikające z obecności na terenach elementarnych C-8U/MN i C-9U/MN sieci energetycznej 110 kV, zgodnie z §30 ust. 2 niniejszej uchwały;

5) warunki w zakresie infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zgodnie z ustaleniami §25,

b) odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych i technologicznych, zgodnie z ustaleniami §26,

c) odprowadzenie ścieków deszczowych, w tym z parkingów, zgodnie z ustaleniami §27,

d) zaopatrzenie w gaz, zgodnie z ustaleniami §28,

e) zabezpieczenie potrzeb cieplnych, zgodnie z ustaleniami §29.

6) ustalenia komunikacyjne:

a) dojazd do terenu elementarnego C-7U/MN z drogi klasy drogi lokalnej C-4KDL, drogi klasy drogi dojazdowej C-8KDD lub drogi wewnętrznej C-6KDW,

b) dojazd do terenu elementarnego C-8U/MN z drogi klasy drogi lokalnej C-4KDL, dróg klasy drogi dojazdowej C-8KDD i C-9KDD lub drogi wewnętrznej C-7KDW,

c) dojazd do terenu elementarnego C-9U/MN z dróg klasy drogi lokalnej C-4KDL i C-10KDL lub drogi klasy drogi dojazdowej C-9KDD.

 

Pinezka do lokalizacji

https://goo.gl/maps/3txu5hAurqBhaZBv6


Kupując u nas działkę nie martw się o kolejny krok. Świadczymy usługi prowadzące do wydania decyzji pozwolenia na budowę oraz kompleksową obsługę geodezyjną.

Nie czekaj! Skorzystaj! Zainwestuj!
 

Opiekun oferty© 2022 Arlett Nieruchomości. All Rights Reserved. Design by: Netmedia24
Linki
Informacje kontaktowe
Działka Sprzedaż: Koszalin
Typ nieruchomości Działka
Nr oferty 69031
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość Koszalin
Ulica Kaszmirowa
Powierzchnia dzialki 0.00
Liczba pokoi 0
Piętro / Ilość pięter 0 / 0
Rynek Wtórny
Balkon (Brak informacji)
Garaż
Stan techniczny
Winda
Typ budynku
Typ obiektu
Cena 222 200 PLN
Powierzchnia 2020.00 m2

Przedstawiamy Państwu atrakcyjne nieruchomości gruntowe zlokalizowane w Koszalinie przy ulicy Kaszmirowej.

Działki w ewidencji gruntów i budynków oznaczone jako:

1. 135/14 pow. 2001 m2 RIIIb i RIVa

2. 135/19 pow. 2035 m2 RIVa i RIVb

3. 135/20 pow. 2018 m2 RIVa i RIVb

4. 135/22 pow. 2321 m2 RIVa

5. 135/24 pow. 2014 m2 RIVa i RIVb

6. 135/25 pow. 2011 m2 RIIIb, RIVa i RIVb

7. 135/26 pow. 2281 m2 RIIIb i RIVa

Wszystkie działki mają dostęp do drogi miejskiej, w której położona jest sieć wodociągowa.

Wspaniale usytuowane, wśród niskiej i urokliwej zabudowy, ze świetnym dojazdem do centrum miasta.

Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczone są symbolem C-7U/MN oraz C-8U/MN.

Co do tych oznaczeń obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkania właściciela;

2) warunki urbanistyczne:

a) wolnostojące budynki,

b) wysokość budynków głównych: przy dachach płaskich nie wyżej niż 7,0 m, przy dachach stromych nie wyżej niż 9,0 m, wysokość budynków towarzyszących nie wyżej niż 6,0 m,

c) dachy płaskie, dopuszcza się dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 30°-45°,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

e) maksymalny udział wielkości powierzchni zabudowy w powierzchni działki - 30%,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - 50%;

3) ograniczenia wynikające z obecności na terenach elementarnych C-7U/MN i C-9U/MN stref WIII ograniczonej

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych zgodnie z §13 ust. 3 niniejszej uchwały;

4) ograniczenia wynikające z obecności na terenach elementarnych C-8U/MN i C-9U/MN sieci energetycznej 110 kV, zgodnie z §30 ust. 2 niniejszej uchwały;

5) warunki w zakresie infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zgodnie z ustaleniami §25,

b) odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych i technologicznych, zgodnie z ustaleniami §26,

c) odprowadzenie ścieków deszczowych, w tym z parkingów, zgodnie z ustaleniami §27,

d) zaopatrzenie w gaz, zgodnie z ustaleniami §28,

e) zabezpieczenie potrzeb cieplnych, zgodnie z ustaleniami §29.

6) ustalenia komunikacyjne:

a) dojazd do terenu elementarnego C-7U/MN z drogi klasy drogi lokalnej C-4KDL, drogi klasy drogi dojazdowej C-8KDD lub drogi wewnętrznej C-6KDW,

b) dojazd do terenu elementarnego C-8U/MN z drogi klasy drogi lokalnej C-4KDL, dróg klasy drogi dojazdowej C-8KDD i C-9KDD lub drogi wewnętrznej C-7KDW,

c) dojazd do terenu elementarnego C-9U/MN z dróg klasy drogi lokalnej C-4KDL i C-10KDL lub drogi klasy drogi dojazdowej C-9KDD.

 

Pinezka do lokalizacji

https://goo.gl/maps/3txu5hAurqBhaZBv6


Kupując u nas działkę nie martw się o kolejny krok. Świadczymy usługi prowadzące do wydania decyzji pozwolenia na budowę oraz kompleksową obsługę geodezyjną.

Nie czekaj! Skorzystaj! Zainwestuj!