Oferta

Działka Sprzedaż: Koszalin
Typ nieruchomości Działka
Nr oferty 69029
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość Koszalin
Ulica Kaszmirowa
Powierzchnia dzialki 0.00
Liczba pokoi 0
Piętro / Ilość pięter 0 / 0
Rynek Wtórny
Balkon (Brak informacji)
Garaż
Stan techniczny
Winda
Typ budynku
Typ obiektu
Cena 273 720 PLN
Powierzchnia 2281.00 m2

Przedstawiamy Państwu atrakcyjną nieruchomość gruntową zlokalizowaną w Koszalinie przy ulicy Kaszmirowej.

Działka numer 135/26 o powierzchni 2281 m2 w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako grunty orne klasy IIIb i IVa.

Działka ma dostęp do drogi miejskiej, w której położona jest sieć wodociągowa.

Wspaniale usytuowana, wśród niskiej i urokliwej zabudowy, ze świetnym dojazdem do centrum miasta.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona jest symbolem C-7U/MN.

Co do tych oznaczeń obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkania właściciela;

2) warunki urbanistyczne:

a) wolnostojące budynki,

b) wysokość budynków głównych: przy dachach płaskich nie wyżej niż 7,0 m, przy dachach stromych nie wyżej niż 9,0 m, wysokość budynków towarzyszących nie wyżej niż 6,0 m,

c) dachy płaskie, dopuszcza się dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 30°-45°,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

e) maksymalny udział wielkości powierzchni zabudowy w powierzchni działki - 30%,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - 50%;

3) ograniczenia wynikające z obecności na terenach elementarnych C-7U/MN i C-9U/MN stref WIII ograniczonej

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych zgodnie z §13 ust. 3 niniejszej uchwały;

4) warunki w zakresie infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zgodnie z ustaleniami §25,

b) odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych i technologicznych, zgodnie z ustaleniami §26,

c) odprowadzenie ścieków deszczowych, w tym z parkingów, zgodnie z ustaleniami §27,

d) zaopatrzenie w gaz, zgodnie z ustaleniami §28,

e) zabezpieczenie potrzeb cieplnych, zgodnie z ustaleniami §29.

5) ustalenia komunikacyjne:

a) dojazd do terenu elementarnego C-7U/MN z drogi klasy drogi lokalnej C-4KDL, drogi klasy drogi dojazdowej C-8KDD lub drogi wewnętrznej C-6KDW.

 

Pinezka do lokalizacji

https://goo.gl/maps/3txu5hAurqBhaZBv6


Kupując u nas działkę nie martw się o kolejny krok. Świadczymy usługi prowadzące do wydania decyzji pozwolenia na budowę oraz kompleksową obsługę geodezyjną.

Nie czekaj! Skorzystaj! Zainwestuj!

 

 

Opiekun oferty© 2022 Arlett Nieruchomości. All Rights Reserved. Design by: Netmedia24
Linki
Informacje kontaktowe
Działka Sprzedaż: Koszalin
Typ nieruchomości Działka
Nr oferty 69029
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość Koszalin
Ulica Kaszmirowa
Powierzchnia dzialki 0.00
Liczba pokoi 0
Piętro / Ilość pięter 0 / 0
Rynek Wtórny
Balkon (Brak informacji)
Garaż
Stan techniczny
Winda
Typ budynku
Typ obiektu
Cena 273 720 PLN
Powierzchnia 2281.00 m2

Przedstawiamy Państwu atrakcyjną nieruchomość gruntową zlokalizowaną w Koszalinie przy ulicy Kaszmirowej.

Działka numer 135/26 o powierzchni 2281 m2 w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako grunty orne klasy IIIb i IVa.

Działka ma dostęp do drogi miejskiej, w której położona jest sieć wodociągowa.

Wspaniale usytuowana, wśród niskiej i urokliwej zabudowy, ze świetnym dojazdem do centrum miasta.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona jest symbolem C-7U/MN.

Co do tych oznaczeń obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkania właściciela;

2) warunki urbanistyczne:

a) wolnostojące budynki,

b) wysokość budynków głównych: przy dachach płaskich nie wyżej niż 7,0 m, przy dachach stromych nie wyżej niż 9,0 m, wysokość budynków towarzyszących nie wyżej niż 6,0 m,

c) dachy płaskie, dopuszcza się dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 30°-45°,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

e) maksymalny udział wielkości powierzchni zabudowy w powierzchni działki - 30%,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - 50%;

3) ograniczenia wynikające z obecności na terenach elementarnych C-7U/MN i C-9U/MN stref WIII ograniczonej

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych zgodnie z §13 ust. 3 niniejszej uchwały;

4) warunki w zakresie infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zgodnie z ustaleniami §25,

b) odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych i technologicznych, zgodnie z ustaleniami §26,

c) odprowadzenie ścieków deszczowych, w tym z parkingów, zgodnie z ustaleniami §27,

d) zaopatrzenie w gaz, zgodnie z ustaleniami §28,

e) zabezpieczenie potrzeb cieplnych, zgodnie z ustaleniami §29.

5) ustalenia komunikacyjne:

a) dojazd do terenu elementarnego C-7U/MN z drogi klasy drogi lokalnej C-4KDL, drogi klasy drogi dojazdowej C-8KDD lub drogi wewnętrznej C-6KDW.

 

Pinezka do lokalizacji

https://goo.gl/maps/3txu5hAurqBhaZBv6


Kupując u nas działkę nie martw się o kolejny krok. Świadczymy usługi prowadzące do wydania decyzji pozwolenia na budowę oraz kompleksową obsługę geodezyjną.

Nie czekaj! Skorzystaj! Zainwestuj!